kloakprojekter, dansk skybrud rådgivning, skybrudssikring

Kloakprojekter

Dansk Skybrud Rådgivning laver kloakrenoveringsprojekter, både i forbindelse med totalrenoveringer, skybrudssikringsprojekter, eller blot ved almindelige renoveringsopgaver.

Velfungerede kloaksystemer er uundværlige, uanset om man er privat boligejer, ejendomsejer, boligforening eller virksomhed. Mange oplever desværre problemer med tilstopning, lugtgener og rotter, og det er alt sammen indikation på, at kloakledningerne er beskadigede, nedslidte og utætte.

Derudover er det særligt vigtigt at de projekteres og udføres korrekt.

Specialiseret inden for kloakprojekter

Som ved klimatilpasningsopgaverne, så forsøger vi at specialisere os indenfor kloakprojekter, så vi opbygger specialviden der kan komme bygherre til gode.

Derved kan vi sammen med de udførende, etablere det for kunden mest hensigtsmæssige kloakanlæg.

Et sådant projekt handler om en god blanding samarbejde, dialog og udførelseskontrol.

Rotter i kloakker

Vi har stor fokus på rotter og deres liv i kloakkerne. Det er interessante og kloge dyr, men skaber desværre store skader i kloaknettet.

De bliver til stor gene for ejendommen, hvis de først kommer op fra kloaksystemet og bevæger sig rundt i og omkring bygningen.

Derfor forsøger vi at udføre kloaknettet så hensigtsmæssigt som muligt, så rotter ikke kan ødelægge dem og skabe reder.

Mere info om kloakprojekter

Vil du gerne vide mere om stormflodskort, skybrudskort og afløbssystemer, kan du altid kontakte Dansk Skybrud Rådgivning.

Ring til os på tlf. 2872 9752
Du kan også sende en mail på info@ds-raad.dk

Du kan også bruge kontaktformularen under.

Kontakt