Om Dansk Skybrud Rådgivning

Dansk Skybrud Rådgivning ApS står for at give dig den rådgivning du har brug for. Vi har stor ekspertise inden for skybrudssikring og stormflodssikring.

Sikring af bygninger mod skybrud, stormflod og oversvømmelse samt lokal afledning af regnvand LAR og kloakprojekter er vores kerneydelse. Klimatilpasning er en specialiseret ydelse der kræver erfaring og engagement inden for feltet.

Vi bruger oversvømmelseskort, erfaring, kreativitet, sund fornuft samt den nyeste viden til at hjælpe vores kunder, som ofte har behov for friske øjne der kommer udefra.

Skybrudssikring og stormflodssikring kræver en særlig måde at tænke på, og man er nød til at se på udfordringerne som en helhed. Den holistiske tilgang er vigtig, for holismen siger bl.a. at helheden er mere end summen af delene.

Vi bestræber os på at have en praktisk og løsningsorienteret tilgang til vores opgaver, og har ydermere mange års erfaring i byggestyring og gennemførelse af byggearbejder.

Firmaet består af praktiske ingeniører, bygningskonstruktører og kloakmester, som kan gribe projekterne lavpraktisk an.

Vi henvender os primært til ejere af større ejendomme som andels- ejer- og boligforeninger, virksomheder, organisationer, kommuner og staten. Se her vores referencer.

Store komplekse bygninger og områder skræmmer os ikke, pga. vores grundige og systematisk registrerende måde at gennemgå dem på. Vi bryder dem ned i mindre dele og bearbejder dem ind i en skybrudsrapport (r) eller en stormflodsrapport, på en nem og overskuelig måde, der let kan kommunikeres rundt i en organisation af læ-folk.

Vores konsulentarbejde strækker sig lige fra udarbejdelse af skybrudsrapporter, skybrudsnotater, stormflodsrapporter, projektering, myndighedsbehandling / byggetilladelse, udbud og kontrahering, byggestyring samt efterfølgende udarbejdelse af driftsaftaler på de etablerede anlæg. Det sidst nævnte er lige så vigtig som selve sikringsarbejdet, for vedligeholdes tiltagene ikke, kan man risikere at blive oversvømmet alligevel.

Kort sagt: Vælger de Dansk Skybrud rådgivning til en gennemgang af Deres ejendom, kan vi hjælpe Dem trygt gennem alle faser i sikringen af Deres ejendom eller ejendomsportofølge.