LAR

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand.

I Danmark har vi en tradition for at føre regnvandet i kloakkerne, og denne etablerede infrastruktur kan ikke håndtere de stigende nedbørsmængder vi oplever, og sandsynligvis kommer til at opleve ude i fremtiden.

Derfor skal vi til at tænke anderledes, og så vidt muligt behandle regnvandet ved kilden.

Præcise nedsivningstest

Dansk Skybrud Rådgivning laver selv sine egne nedsivningstest, og disse test er nogle af de mest præcise i landet. Vi borer pejlerør 2 meter ned, hvor der placeres dataloggere for at registrere nedsivningsevnen og grundvandstanden.

Når vi bruger de digitale dataloggere, så kan vi lave infiltrationstest med langtidsmålinger over flere dage uden bemanding på, og for alvor se hvordan situationen forholder sig under jorden. Det er især vigtigt i lerede jordarter og ved de større faskiner, for der er penge at spare og forhøjet driftssikkerhed ved at lave dem den helt rigtige størrelse.

Vi har specialuddannede samarbejdspartnere til at udføre det praktiske, og så bearbejder vi data-målingerne til nedsivningsrapporterne.

Vores nedsivningstest er ikke dyrere end en alm. nedsivningstest der bliver udført korrekt.

De er til gengæld meget mere præcise og vi kommer ned i den rigtige dybde uden at grave hele området op.

 

Klik på billedet herunder for at se eksemplet

LAR anlæg

Der er mange gode måder at etablere LAR anlæg på, men der er også nogle uheldige måder at gøre det på. Det er vigtigt at være opmærksom på konstruktionen og valget af materialer, samt afstande og overløbsmuligheder.

Hvis for eksempel en faskine ikke etableres på en hensigtsmæssig måde, så risikerer man at skulle grave hele faskinen op igen efter 5 år pga. en tilstoppet fiberdug.

Regnbede, lavninger i græsplæner, grøfter, render mm. er efter vores mening, den bedste måde at håndtere regnvand på, men bør udføres på en sådan måde at de fremstår acceptabelt året rundt.

LAR anlæg kræver vedligeholdelse

Et LAR anlæg kræver vedligeholdelse som alle andre anlæg, og det skal man være opmærksom på når man går med tankerne om at etablere anlægget. Man kan for eksempel ikke anvende alm. salt om vinteren på befæstede arealer, men man skal benytte et erstatningsprodukt, der koster mere end alm. salt.

Bede med filtermuld til rensning af regnvand inden det nedsives, skal skiftes ca. hvert 10. år.

Derudover bør anlægget vendes med driftspersonalet inden det udføres, så det er så let og rationelt at vedligeholde som muligt.

 

Mere info om LAR

Har du lyst til af få flere informationer om vore nedsivningstests, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Skybrud Rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 2872 9752
Du kan sende en mail på info@ds-raad.dk