projektering, dansk skybrud rådgivning, byggeledelse

Projektering og byggeledelse

Såfremt kunden ønsker opgaven udført, tilbyder vi at stå for projekteringen, ansøgning om byggetilladelse, samt byggeledelsen.

Vi kan varetage alle opgaver i udførelsesfasen, så kunden trygt kan glæde sig over at ejendommen bliver sikret.

Opgaver som vi kan stå for under udførelsesfasen, er bl.a.

  • Udbudsfasen
  • Kontraktindgåelse med entreprenører
  • Plan for sikkerhed og sundhed
  • Planlægning
  • Kvalitetssikring
  • Økonomistyring
  • Drift & vedligehold.

Nyeste viden

Vi forsøger løbende at holde os opdateret i forhold til den nyeste viden indenfor klimatilpasning, og har et godt samarbejde med Rørcentret på Teknologisk Institut. Studieture, foredrag og kurser prioriterer vi højt.

Store komplicerede klimatilpasningsprojekter

Vores styrke ligger i at arbejde indenfor matriklens grænser, men vi har tidligere gennemført flere projekter på 80.000 og over 100.000 kvadratmeter, der også strækker sig over flere matrikler. Vi er gode til at bryde projekterne ned i mindre områder, så de kan bearbejdes, selv om de virker uoverskuelige.

Kontakt os

Har du lyst til af få flere informationer om vore projektering- og byggeledelsesservice, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Skybrud Rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 2872 9752
Du kan sende en mail på info@ds-raad.dk