udviklingsprojekter, jan foster, skybrudrådgivning, hjælp til sikring mod skybrud, skybrudssikring

Skybrudssikring – udviklingsprojekter

Dansk Skybrud Rådgivning forsøger at være førende hvad klimatilpasning angår. Derfor involverer vi os gerne i udviklingsprojekter, og har deltaget i nedenstående projekter.

Skybrudsklappen, 2013-2018

Vi var initiativ tager til projekt Skybrudsklappen, som er et RealDania støttet projekt under klimaspring. Vi kunne sikre stort set alle aspekter af ejendommene i København, undtaget var trapper og indgangsdøre i terrænniveau ud mod fortovene. Man kan ikke etablere opkanter rundt om disse kældertrapper og indgangsdøre, for så falder folk blot over dem. Vi tænkte at det må kunne løses på en mere hensigtsmæssig måde, hvorfor vi gik i gang med udviklingen af en løsning.

Resultatet bliver sandsynligvis den bedste automatiske skybrudsbarriere i hele verdenen, for den inkorporerer det vi er mest kendte for, og det er dansk design, med innovative teknikker der vil revolutionere branchen.

Med i projektgruppen er: Teknologisk Institut, AKP design, Anna Mette Exner Arkitektur, Robotool A/S, DanskFugtstop.dk, Stormflodssikring.dk og J.E.Juncker.

Man kan læse mere på www.skybrudsklappen.dk

Prejekt og forundersøgelser for et muligt innovativt klima-projekt 2016-2017

Dansk Skybrud Rådgivning ApS er blevet hyret af en stor landsdækkende entreprenør, til at lave et prejekt med dertilhørende forundersøgelser.

Skybrudssikring af bygninger i tætte byområder, 2015-2017

Formålet med projektet er at skabe større bevidsthed og viden hos bygningsejere om skybrudssikring af ejendomme i bykerner, samt skabe en hjemmeside med gode eksempler og inspiration.

Ansøgeren er Teknologisk Institut og projektet er støttet af Grundejernes investeringsfond. Følgende medlemmer er med i projektgruppen: Teknologisk Institut, Dansk Skybrud Rådgivning ApS, Københavns Ejendomme, Danske Kloakmestre, VALENTIN CONSULT, Stormflodssikring ApS

”Det mobile borgerberedskab” under partnerskabet Vandet fra landet, 2015

Det mobile borgerberedskab handler om, hvordan vi sikrer den optimale balance mellem vandeffekt, fleksibilitet og mobilitet i vores tekniske beredskab. Samtidig ser vi en stigende anerkendelse af værdien i at aktivere borgeren i beredskabet.

Det mobile borgerberedskab handler derfor også om, hvordan vi bedst engagerer borgerne som ressource i beredskabet.
Støttet af Villum Fonden, og projekt blev ledet af Smith Innovation.

Mere info om vore udviklingsprojekter

Har du lyst til at få flere informationer om vore udviklingsprojekter, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Skybrud Rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 2872 9752

Du kan sende en mail på info@ds-raad.dk